Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Adar 2018

Start en terugblik

Stichting Adar is in september 2017 opgericht. De eerste maanden zijn besteed aan het samenstellen van het bestuur, het bouwen van een website, en het ontwikkelen van de eerste plannen van Stichting Adar. In 2018 gaat Stichting Adar van start met een eerste project.

Doelen voor 2018

Stichting Adar stelt zich als doel om in 2018 een projectplan te ontwikkelen voor cinema Kobani en de maatschappelijke inbedding van het project in Kobani te verzekeren.

Cinema Kobani in het kort

Reber Dosky won in 2016 de IDFA Beeld en Geluid Award met zijn documentaire Radio Kobani. Bij die gelegenheid sprak hij de droom uit om voor de bewoners van Kobani een groot filmtheater te realiseren waarin kunst, cultuur en politiek debat elkaar kunnen versterken.

Cinema Kobani zal drie zalen hebben waar films vertoond kunnen worden. Eén van de drie zalen zal ook als theater of concertpodium kunnen fungeren (200 stoelen). De andere zalen bieden ruimte aan 120 en 80 stoelen. Op de bovenste etage wordt een filmacademie gevestigd waarvoor vijf lokalen gereserveerd worden. Op de begane grond bevinden zich cafés, eethuizen en een debatcentrum. Hier vinden we ook de glazen studio voor Radio Kobani of andere lokale zenders.

Cinema Kobani zal de functie van een buurthuis krijgen, maar met de allure van een debatcentrum zoals de Balie in Amsterdam. Nadat de bouw is afgerond zal Stichting Adar nog twee jaar lang alle medewerkers trainen in het zelfstandig draaiende houden van de cinema. Te denken valt daarbij aan het leren programmeren, managen, organiseren van de activiteiten. Het einddoel zal zijn om na twee jaar een groot internationaal filmfestival te organiseren in Cinema Kobani. Daarna zullen de medewerkers van Cinema Kobani zelfstandig de bioscoop draaiende houden. Via uitwisselingsprojecten zal een samenwerking tussen studenten en docenten van filmacademies in Nederland en Cinema Kobani kennis en ervaring worden gedeeld.

Stichting Adar heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten zullen toekomen aan de gemeente Kobani. De ontwikkeling, bouw en exploitatie van Cinema Kobani zal werkgelegenheid creëren voor naar schatting honderd mensen in Kobani.

Geplande activiteiten voor 2018

Haalbaarheidsonderzoek (januari-maart 2018)

Begin 2018 zal een veldmissie ondernomen worden in Kobani door de directeur van Stichting Adar, Reber Dosky en de aangetrokken architect, Kees de Wit, voor cinema Kobani. Dit onderzoek betreft:

 • het onderzoeken van de fysieke omstandigheden waaronder de cinema gebouwd zou kunnen worden, zoals het vinden van de juiste bouwgrond in het centrum van Kobani, het onderzoeken van de beschikbaarheid van bouwmaterialen, en het algehele bouwklimaat in Kobani;
 • Overleg met de lokale autoriteiten voor de nodige administratieve toestemmingstrajecten; bescherming van de werkers en rol van de gemeente bij de realisatie van het project en het uitzetten van een toekomstplan voor na de bouw;
 • Daarnaast zal een team van lokale experts worden samengesteld, zoals een projectleider, filmmaker, financieel deskundige, bouwdeskundige, aannemer, communicatiemanager en een educatie deskundige. Hierbij zal de evenredige representativiteit van de verschillende bevolkingsgroepen in acht worden genomen.
 • Na afloop van de veldmissie zal het bestuur van Stichting Adar, in overleg met experts in Nederland besluiten of de volgende stappen in de realisatie van het project gezet kunnen worden.

Fondsenwerving (maart – december 2018)

 • Er wordt een fondsenwervingsstrategie ontwikkeld.
 • Na de veldmissie wordt een prospect folder van Cinema Kobani gemaakt met een globale beschrijving en planning van het project, de eerste tekeningen, reacties van de bewoners van Kobani en een samenvatting van de begroting.
 • Er wordt een Comité van Aanbeveling samengesteld uit nationaal en internationaal bekende mensen uit de wereld van architectuur, film, media en amusement.
 • Daarna wordt de fondsenwerving in gang gezet. Hiervoor wordt gedacht aan het benaderen van grote vermogensfondsen, particuliere donateurs en crowd funding.
 • Het bestuur van Stichting Adar bepaalt aan de hand van de begroting en de inkomsten, wanneer er voldoende geld is opgehaald om met de bouw te starten.

Start van de Bouw (september – december 2018)

 • De architect maakt een begin met het ontwerp van Cinema Kobani, waaronder een voorzet voor te kiezen materialen.
 • Tijdens een tweede missie naar Kobani zal het ontwerp met het lokale expert team worden bediscussieerd.
 • Zodra er voldoende inkomsten zijn kan de bouwgrond aangeschaft worden

Overig
Geïnspireerd op het plan voor Cinema Kobani zullen de eerste contacten voor een soortgelijk project in Shengal gelegd worden.