Waar gaat mijn gift naar toe?

Uiteraard wilt u weten waar uw gift aan Stichting Adar aan besteed wordt. Stichting Adar zamelt in 2018 geld in om Cinema Kobani te realiseren. Het gaat om bijdragen in de ontwikkelkosten, bouwmaterialen, bioscoopinterieur, de uitwisseling van studenten en docenten van filmacademies en trainingen en vergoedingen voor de lokale experts die Cinema Kobani gaan dragen. Lees hier het BELEIDSPLAN 2020.

Wij controleren of onze bijdragen op de juiste manier worden besteed. Het bestuur van Stichting Adar keurt de jaarbegroting en het financieel jaaroverzicht goed. Een accountant controleert financiële verantwoording.

Donateur worden

De kunst van het geven is er voor iedereen

Dankzij de giften van particulieren, bedrijven en instellingen ondersteunt de Stichting Adar initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. De kunst van het geven kent verschillende vormen en past bij elke levensfase.

Vanaf € 25 per maand levert u een structurele bijdrage aan de werkterreinen van de Stichting Adar, maar natuurlijk is elke andere bijdrage ook welkom. Als donateur krijgt u als u wilt twee keer per jaar onze Stichting Adar NieuwsScène.

Belastingvoordeel

U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. De Stichting Adar heeft de ANBI-status. U bent vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor geheel ten goede aan kunst en cultuur.

Om maximaal gebruik te maken van bestaande belastingvoordelen, sluit u een periodieke schenkingsovereenkomst af. Dat kan via de donatiemodule op deze pagina. Daarmee legt u uw gift voor vijf jaar vast. Tot 1 januari 2019 kunt u ook nog gebruikmaken van de extra belastingaftrek van de Geefwet.